Rak nerkowokomórkowy (ang. renal-cell carcinoma, RCC) jest dobrze unaczynionym guzem, rozprzestrzeniającym się przede wszystkim dzięki rozregulowanej funkcji czynnika wzrostu śródbłonka naczyń krwionośnych (ang. vascular endothelial growth factor,...