Pacjenci z przerzutowym rakiem urotelialnym mają kilka opcji leczenia, gdy zawiedzie chemioterapia oparta na schemacie z użyciem pochodnych platyny. Jedną z nich jest terapia atezolizumabem- humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym IgG1, wiążącym...