Rola antagonistów receptorów neurokininy-1 (NK-1) w zapobieganiu nudnościom i wymiotom po chemioradioterapii nie została dokładnie określona. W marcowym wydaniu „The Lancet Oncology” opublikowano wyniki międzynarodowego, randomizowanego badania tr...