Pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową często cierpią z powodu anoreksji i wyniszczenia, spowodowanych zmniejszeniem ilości przyjmowanych pokarmów oraz zmianami w składzie ciała. Nieustannie poszukuje się leków zapobiegających i leczących kac...