Spośród pacjentów, u których w dzieciństwie (w latach 70-80) zdiagnozowano nowotwór, 18 proc. z tych, które przeżyły 5 lat od diagnozy zmarło w ciągu następnych 25 lat. W ostatnich dekadach leczenie nowotworów zmodyfikowano w celu zmniejszenia zag...