Neratynib to doustny, nieodwracalny inhibitor kinaz tyrozynowych, inhibitor receptorów HER1, HER2 oraz HER4. Lek ten wykazuje aktywność kliniczną u pacjentek z HER-2 dodatnim przerzutowym rakiem piersi. W lutowym wydaniu „The Lancet Oncology” opub...