W najnowszym, lutowym wydaniu „JAMA Oncology” opublikowano wyniki metaanalizy oceniającej skuteczność inhibitorów kinazy tyrozynowej BCR-ABL w terapii przewlekłej białaczki szpikowej (ang. chronic myeloid leukemia, CML). Badacze zebrali wyniki ba...