W styczniowym wydaniu „The Lancet Oncology” opublikowano wyniki randomizowanego badania trzeciej fazy porównującego skuteczność dwóch schematów chemioterapii: afatinibu z winorelbiną vs trastuzumabu z winorelbiną u pacjentek z przerzutowym rakiem ...