W ciągu ostatniej dekady, u pacjentów z rakiem jelita grubego w stadium III znacznie wydłużyło się przeżycie wolne od choroby, a wszystko za sprawą wprowadzenia nowych schematów chemioterapii adjuwantowej. Niestety, tak znaczący sukces terapeutycz...