Nowotwory nerkowokomórkowe o histologii innej niż jasnokomórkowa są patomorfologicznie i genetycznie zróżnicowaną grupą nowotworów o różnym rokowaniu. Nie jest jasne jaka jest optymalna początkowa strategia ich leczenia, dlatego naukowcy nieustann...