Tryptorelina to syntetyczny analog naturalnego hormonu uwalniającego gonadotropiny (ang. gonadotrpohin-releasing hormone – GnRH). Lek ten pobudza przysadkę mózgową do wydzielania LH (hormonu luteinizującego, ang. Luteinising Hormone) i FSH (hormon...