Radioterapia jest jedną z metod leczenia nowotworów. Po jej zastosowaniu u niektórych pacjentów pojawiają się skórne działania niepożądane, takie jak: rumień w okolicy napromienianej, martwica tkanki tłuszczowej, teleangiektazje czy owrzodzenia sk...