PET-CT (ang. Positron Emission Tomography), połączenie badania pozytronowej tomografii emisyjnej oraz tomografii komputerowej, jest technologią diagnostyczną wykorzystywaną w medycynie nuklearnej. Najczęściej znajduje zastosowanie w diagnostyce on...