Do najgroźniejszych późnych powikłań po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych należy przewlekła choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (graft-versus-host disease – GVHD). Jak zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia? W najnowszym wydaniu ...