W leczeniu raka piersi we wczesnym stadium zastosowanie znalazło wiele schematów leczenia. W najnowszym wydaniu „JAMA Oncology” opublikowano wyniki metaanalizy porównującej skuteczność różnych schematów adjuwantowej chemioterapii u pacjentek z rak...