Częstość występowania i zakres predysponujących do rozwoju nowotworu mutacji u dzieci i nastolatków jest w dużej mierze nieznana. Wiedza dotycząca tego zagadnienia może poprawić znajomość procesu nowotworzenia, umożliwić rozwój poradnictwa genetyc...