U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi HER2-dodatnim często rozwijają się przerzuty do ośrodkowego układu mózgowego. Przerzuty te dodatkowo postępują po radioterapii i terapii systemowej ukierunkowanej przeciwko receptorom HER2. W najnowszym w...