W najnowszym wydaniu „Annals of the Rheumatic Diseases” (The British Medical Journal) opublikowano wyniki dużego badania populacyjnego, przeprowadzonego na terenie Danii, Islandii oraz Szwecji odnośnie wpływu zachorowania na nowotwór w...