W najnowszym wydaniu The British Medical Journal opublikowano wyniki badania oceniającego czy długotrwałe narażenie na niskie dawki promieniowania jonizującego może powodować rozwój nowotworów. Do badania włączono 308 297 pracowników przemysłu jąd...