Swoisty antygen gruczołu krokowego (prostate-specific antygen, PSA) jest używany do diagnostyki raka prostaty, ale jego wadą jest wysoki odsetek wyników fałszywie dodatnich. Powoduje to nadrozpoznawalność tego nowotworu i konieczność wykonywania w...