Rak gruczołu krokowego jest niejednorodną chorobą, jednak jego obecne leczenie nie jest ukierunkowane molekularnie. W najnowszym wydaniu The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki dotyczącego zastosowania olaparibu w przerzutowym, opo...