Deksametazon może zapobiegać zaostrzeniom bólu po paliatywnej radioterapii. Celem tego badania była ocena skuteczności stosowania deksametazonu w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych u tych chorych. Pacjentów z 23 ośrodków w Kanadzie przydzielo...