Pacjentki z przerzutowym rakiem szyjki macicy bądź z nawrotem choroby w nieznacznym stopniu odpowiadały na konwencjonalną chemioterapię, osiągając maksymalnie roczne przeżycie. Wysoki poziom angiogenezy guza oraz podwyższone stężenie VEGF są czynn...