Komórki szpiczaka mnogiego charakteryzują się nadekspresją CD38. W najnowszym wydaniu The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania oceniającego zastosowanie daratumumabu w terapii szpiczaka mnogiego. Daratumumab to ludzkie przec...