Ostra białaczka promielocytowa stanowi wrażliwą na chemioterapię podgrupę ostrych białaczek szpikowych. Charakteryzuje się występowaniem fuzji genowej PML/RARA. Obecnym standardem postępowania w ostrej białaczce promielocytowej, dającym dobre wyni...