Celem badania była ocena zastosowania czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (G-CSF i GM-CSF) u chorych po allogenicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHSCT) aby w okresie neutropenii zapobieg...