Celem badania było porównanie całkowitej przeżywalności w trakcie stosowania fulwestrantu 500mg vs anastrozol w leczeniu zaawansowanego raka piersi. Dane pochodzą z badania klinicznego 2. fazy FIRST (Fulvestrant First-Line Study Comparing Endocrin...