Bardzo emetogena chemioterapia wywołuje wymioty u prawie wszystkich pacjentów, w przypadku braku profilaktyki. Wytyczne zalecają użycie antagonisty neurokininy-1 (NK-1 receptor) w połączeniu z antagonistą receptora 5-HT3 oraz kortykosteroidem u pa...