Wystąpienie objawów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) może być najwcześniejszym objawem nowotworu. Obecnie istnieje wielka różnorodność dotycząca stosowania badań przesiewowych w kierunku nowotworów wśród pacjentów z objawami ŻChZZ. W na...