Efekt naświetlania węzłów chłonnych wewnątrz sutkowych oraz podobojczykowych dodanego to napromieniania całej piersi lub ściany klatki piersiowej po operacji na przeżywalność kobiet z rakiem piersi niskiego stopnia jest nieznany.  Kobiety z guzem ...