Przedoperacyjny schemat chemioriadioterapii z fluorouracylem, resekcją mesorektalną i pooperacyjną chemioterapią z fluorouracylem stał się podstawową metodą leczenia lokalnie zaawansowanego raka odbytnicy. Porównano tutaj obecny standard z propono...