Ekspresja genu czynnika stymulującego tworzenie kolonii (colony-stimulating factor 1, CSF-1) jest podwyższona w większości przypadków guza olbrzymiokomórkowego pochewki ścięgnistej. Obserwacja ta doprowadziła do odkrycia i klinicznego rozwoju ter...