Stan mutacji nowotworu jest ważnym wyznacznikiem odpowiedzi zaawansowanego przerzutowego raka jelita grubego na ukierunkowane leczenie. Niestety, genotyp tkanek nowotworu w momencie diagnozy nie zawsze jest taki sam po wielu terapiach leczniczych....