Pacjenci z lokalnie zaawansowanym rakiem odbytnicy, którzy uzyskali całkowitą odpowiedź histopatologiczną po przedoperacyjnym leczeniu systemowym mają znacznie lepsze rokowanie. Celowość operacji u tych pacjentów jest kwestionowana, jednak liczba ...