Poza hysterektomią nie ma innej zalecanej metody obniżającej ryzyko wystąpienie raka endometrium u kobiet z zespołem Lynch. Badanie to miało na celu zbadanie wpływu żeńskich hormonów płciowych na ryzyko wystąpienia raka endometrium u tych kobiet. ...