W najnowszym wydaniu The Lancet Oncology opublikowano wyniki randomizowanego badania trzeciej fazy z podwójnie ślepą próbą. Oceniano skuteczność terapii everolimusem, trastuzumabem i paclitaxelem u pacjentek z zaawansowanym rakiem sutka HER-2 doda...