Jedną z form terapii raka sutka, zwłaszcza w jego wczesnym stadium, jest leczenie oszczędzające (BCT, breast-conserving therapy). Mimo rosnącej popularności tej metody leczenia chirurgicznego, wiele kobiet nadal poddawanych jest mastektomii. W naj...