Chemioterapia jest skuteczną metodą walki z komórkami nowotworowymi, jednak posiada wiele działań ubocznych. Jednym z nich jest uszkodzenie jajników i wynikające z tego problemy z płodnością kobiet. W ochronie funkcji jajników podczas chemioterap...