Coraz mniej pacjentów, z rozpoznanym rakiem jelita grubego w IV stadium, poddawanych jest resekcji guza pierwotnego, wzrosła natomiast przeżywalność – do takich wniosków doszli autorzy badania „Time Trend Analysis of Primary Tumor Resection for St...