Dodatkowe naświetlenie wewnętrznych węzłów chłonnych piersiowych (IMN- internal mammary nodes) przy stosowaniu standardowej terapii u pacjentek wysokiego ryzyka z rakiem sutka II/III stopnia wydaje się przedłużać okres bezobjawowy oraz prawdopodob...