Celem badania, którego wyniki streszczono poniżej była ocena skuteczności i bezpieczeństwa sekwencyjnego lub jednoczasowego szczepienia telomerazą (GV1001) w skojarzeniu z chemioterapią, u chorych z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem ...