gęstość mammograficzna piersi, rak piersi, tamoksyfen, mammografia, rokowanie Terapia za pomocą tamoksyfenu zmniejsza gęstość mammograficzną piersi i poprawia rokowanie chorych. Nie wiadomo jednak jakie zmiany w gęstości piersi w trakcie leczenia ...