bewacizumab, trastuzumab, docetaksel, rak piersi, leczenie hormonalne, HER2 Nie ustają próby poszukiwania skuteczniejszej terapii w raku piersi. W badaniu AVEREL oceniono skuteczność podawania bewacizumabu jako pierwszej linii leczenia nawrotowego...