Podczas swego 33. posiedzenia, które odbyło się 3 grudnia 2012 roku, Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych uznała za niezasadne refundowanie ze środków publicznych produktu leczniczego Stivarga (regorafenib) tabl. powlekane 40 m...