Powszechność występowania raka piersi oraz coraz częstsze wczesne jego rozpoznanie skłaniają do poszukiwania metod skutecznego zapobiegania przerzutom i oceny ryzyka nawrotu. Zidentyfikowanie krążących we krwi komórek nowotworowych wiąże się z gor...