Rak płuca stanowi drugą przyczynę śmiertelności nowotworowej u kobiet, a częstość jego występowania u tej płci systematycznie wzrasta. Tym bardziej uzasadnione wydaje się poszukiwanie przyczyn takiego stanu rzeczy. Dotychczasowe dane dotyczące cuk...