Wykonanie kolonoskopii lub kolonografii tomografii komputerowej (CTC, computed tomographic colonography) wymaga obecnie odpowiedniego przygotowania pacjenta, celem właściwego uwidocznienia jelita. Powoduje to zmniejszenie dostępności tych badań ja...