Sepsa jest chorobą częstą i cechującą się bardzo wysokim stopniem śmiertelności. Kluczowymi lekami o najlepiej udowodokumentowanej skuteczności używanymi w terapii są antybiotyki, leki wazopresyjne oraz płyny. W pewnych przypadkach mogą być stosow...