Zarówno cukrzyca jak i nowotwory to choroby heterogenne, o wieloczynnikowej etiopatogenezie. Biorąc pod uwagę częstość ich występowania wszelkie istniejące między nimi zależności będą dawały istotne konsekwencje kliniczne. Z dostępnych danych wyni...