W nawrocie schorzeń z grupy białaczek czy zespołów mielodysplatycznych po autologicznej transplatacji komórek krwiotwórczych często jedyną nadzieją na uzyskanie trwałej remisji jest transplantacja allogeniczna.W przypadku braku w pełni zgodnego da...